Przejdź do treści

Nieruchomości

 2017-04-21 08:41:07

Wykaz nieruchomości:

1) nieruchomość gruntowa niezabudowana w granicach działek nr: 128/9, 128/10, 128/11, 128/12, 129/2 i 134/5 o łącznej pow. 81.229,00 m2, położona w obrębie 4 miasta Polkowice,

2) nieruchomość gruntowa niezabudowana w granicach działki nr 128/8 o pow. 56.463,00 m2, położona w obrębie 4 miasta Polkowice,

3) nieruchomość gruntowa niezabudowana w granicach działki nr 140 o pow. 28.241,00 m2, położona w obrębie 4 miasta Polkowice,

4) nieruchomość gruntowa niezabudowana w granicach działki nr 142 o pow. 12.321,00 m2, położona w obrębie 4 miasta Polkowice.   

 Treść wykazu - POBIERZ PLIK PDF

 2017-04-13 12:27:42

Wykazy nieruchomości:

 2017-04-13 12:22:35

Burmistrz Polkowic ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę garażu nr 2 położonego przy ul. Hubala 28 w Polkowicach stanowiącego własność Gminy Polkowice

 Treść ogłoszenia - POBIERZ PLIK PDF

 2017-04-13 12:19:08

Burmistrz Polkowic ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w granicach działki nr 71/7 w obrębie Żelazny Most

 Treść ogłoszenia - POBIERZ PLIK PDF

 2017-03-30 08:35:27

Wykazy nieruchomości:

 2017-03-16 07:30:33

Burmistrz Polkowic zaprasza krajowych i zagranicznych inwestorów do drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na nabycie nieruchomości, położonej w granicach działek nr: 97/4, 98, 99/2, 100/2, 101/8, 1290/4, 1290/6 i 1291 w obrębie 1 miasta Polkowice, który odbędzie się dnia 24 maja 2017 r. o godz. 11.00.

 Treść ogłoszenia - POBIERZ PLIK PDF

 2017-03-16 07:29:34

Burmistrz Polkowic zaprasza krajowych i zagranicznych inwestorów do przetargu ustnego nieograniczonego na nabycie nieruchomości, położonej w granicach działek nr 80/5 i 80/12 w obrębie 1 miasta Polkowice, który odbędzie się dnia 25 maja 2017 r. o godz. 11.00

 Treść ogłoszenia - POBIERZ PLIK PDF