Przejdź do treści

Nieruchomości

 2017-03-16 07:49:36

Wykazy nieruchomości:

 2017-03-16 07:30:33

Burmistrz Polkowic zaprasza krajowych i zagranicznych inwestorów do drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na nabycie nieruchomości, położonej w granicach działek nr: 97/4, 98, 99/2, 100/2, 101/8, 1290/4, 1290/6 i 1291 w obrębie 1 miasta Polkowice, który odbędzie się dnia 24 maja 2017 r. o godz. 11.00.

 Treść ogłoszenia - POBIERZ PLIK PDF

 2017-03-16 07:29:34

Burmistrz Polkowic zaprasza krajowych i zagranicznych inwestorów do przetargu ustnego nieograniczonego na nabycie nieruchomości, położonej w granicach działek nr 80/5 i 80/12 w obrębie 1 miasta Polkowice, który odbędzie się dnia 25 maja 2017 r. o godz. 11.00

 Treść ogłoszenia - POBIERZ PLIK PDF

 2017-03-02 07:47:47

Wykazy dotyczące:

 wydzierżawienia części działki o nr geod. 91/81 o pow. 44 m2, położonej w Polkowicach przy ul. Wojska Polskiego – z przeznaczeniem na ogród przydomowy - POBIERZ PLIK PDF

 garaż nr 5 o pow. 16 m2, położony w granicach działki nr 127/10 w obrębie Komorniki - POBIERZ PLIK PDF