Przejdź do treści

Ogłoszenia urzędowe

 2017-04-21

Oferta złożona przez Stowarzyszenie Chorych na Cukrzycę

pn. "Zorganizowanie wyjazdu do Brzegu i Małujowic dla chorych na cukrzycę celem poznania tradycji narodowej i kultury"

 Treść oferty - POBIERZ PLIK PDF

 2017-04-20

BEZPŁATNE KONSULTACJE NA TEMAT POZYSKANIA FUNDUSZY UNIJNYCH MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY W POLKOWICACH 16 MAJA 2017 R. URZĄD GMINY

 Treść informacji - POBIERZ PLIK PDF

 2017-04-19

Konkurs „zDolne NGO” dla najlepszej organizacji pozarządowej z Dolnego Śląska

 Regulamin konkursu - POBIERZ PLIK DOCX

 Formularz zgłoszeniowy - POBIERZ PLIK DOCX

 2017-04-07

Od 18 kwietnia 2017 r.
rozpocznie się nabór do klas I w szkołach podstawowych 
na rok szkolny 2017/2018

 Informacje dla rodziców - POBIERZ PLIK PDF

  - POBIERZ PLIK

  - POBIERZ PLIK

 2017-04-07

Od 18 kwietnia 2017 r.
rozpocznie się nabór do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2017/2018

 Informacje dla rodziców - POBIERZ PLIK PDF

 Terminy rekrutacji do przedszkoli i punktów przedszkolnych - POBIERZ PLIK PDF

  - POBIERZ PLIK

 Zasady rekrutacji do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Polkowice na rok szkolny 2017/2018 - POBIERZ PLIK PDF

 Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego - wyciąg z ustawy - POBIERZ PLIK PDF

 Miejsce zamieszkania kandydata - POBIERZ PLIK PDF

 2017-03-24

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii do mieszkańców Polkowic w związku z wścieklizną

 Treść ogłoszenia - POBIERZ PLIK PDF

 2017-01-31

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego powierzenia wykonania zadania na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

 Treść ogłoszenia - POBIERZ PLIK PDF

 2017-01-19

Agencja Rynku Rolnego przyjmuje wnioski o dopłatę do materiału siewnego

 Treść informacji - POBIERZ PLIK PDF

 2017-01-04

NOWE WZORY OFERT, RAMOWE WZORY UMÓW ORAZ NOWE WZORY SPRAWOZDAŃ Z WYKONANIA ZADAŃ

 Nowe ofrty - instrukcja - POBIERZ PLIK PDF

 Nowe wzory - prezentacja - POBIERZ PLIK PDF

 Artykuł: Koniec roku - ważne dla ngo aspekty formalne - POBIERZ PLIK DOCX