Przejdź do treści

Pomoc społeczna

Gdzie szukać pomocy?


Karta Dużej Rodziny


Ośrodek Pomocy Społecznej


Stypendia szkolne


Akcja SOS


BARKA -Fundacja Pomocy Wzajemnej


Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich


Caritas w Polsce


Dolnośląski Urząd Wojewódzki


Dzieciństwo Bez Przemocy


Dziecko w Sieci


Internetowy System Aktów Prawnych


Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej


Narodowy Fundusz Zdrowia


Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Pogotowie dla Ofiar Przemocy


Pomoc dla rodziców


Portal Osób Niepełnosprawnych


Portal Pomocy Społecznej


Program Kapitał Ludzki


Sejmik Województwa Dolnośląskiego


Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta


Wszystko o rodzinie


Zakład Ubezpieczeń Społecznych