Przejdź do treści

Uchwała antysmogowa coraz bliżej

Uchwała antysmogowa coraz bliżej

Dodane: Wtorek, 16 maja 2017

W listopadzie zarząd województwa dolnośląskiego ma przyjąć uchwałę antysmogową. Mocy prawnej dokument nabierze wraz z 1 stycznia roku 2018. Obecnie trwa zbieranie wniosków po wstępnych konsultacjach.  

 

Eksperci współpracujący w ramach zespołu roboczego do spraw jakości powietrza uznali, że konieczne jest zróżnicowanie zapisów uchwały antysmogowej w zależności od lokalnych uwarunkowań. Dlatego też zaprezentowano założenia do trzech typów uchwał – dla Wrocławia, dla miejscowości uzdrowiskowych oraz dla obszaru województwa dolnośląskiego. Mieszkańców Polkowic interesują te ostatnie. Określono w nich, że wprowadza się ograniczenia w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw stałych (węgiel, drewna) jeżeli dostarczają ciepło do systemu ogrzewania lub wydzielają ciepło poprzez – bezpośrednie przenoszenie ciepła lub bezpośrednie przenoszenie ciepła w połączeniu z przenoszeniem ciepła do cieczy lub bezpośrednie przenoszenie ciepła w połączeniu z systemem dystrybucji gorącego powietrza. W tych instalacjach jest dopuszczalne stosowanie paliwa stałego, pod warunkiem, że spełnione są trzy warunki – spalanie zachodzi w instalacji z automatycznym podawaniem paliwa, za wyjątkiem instalacji zgazowujących paliwo, spalanie zachodzi w instalacji nie posiadającej rusztu awaryjnego, czy też elementów umożliwiających jego zamontowanie, spalanie w instalacjach, które spełniają standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji pyłu określonych w normie PN-EN 303-5:2012 z automatycznym zasilaniem paliwa. Norma określa maksymalny poziom emisji dwutlenku węgla i pyłu.

Do 25 maja samorządy mają czas na przesłanie uwag do założeń do uchwał antysmogowych. Następnie te uwagi zostaną rozpatrzone, a opracowane z ich uwzględnieniem projekty będą przekazane do konsultacji społecznych. Gmina Polkowice wniosła kilka uwag. Dotyczą one między innymi wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację uchwały, wysokości dopłat dla osób wymieniających piece zasilane paliwem stałym na gazowe.

Konsultacje społeczne po uwzględnieniu uwag samorządów zostaną przeprowadzone w lipcu i sierpniu. Wrzesień i październik to miesiące, w których nastąpi odniesienie do uwag wynikających z konsultacji społecznych, a w listopadzie uchwała ma zostać przyjęta.

O dalszych etapach powstawania uchwały będziemy na bieżąco informować. 

 

Konrad Kaptur