Przejdź do treści

Ponad 9 milionów unijnego dofinansowania

Ponad 9 milionów unijnego dofinansowania
fot. Paweł Paździor

Dodane: Piątek, 08 grudnia 2017

W kończącym się roku 2017 gmina Polkowice  przystąpiła do realizacji siedmiu projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.  Łączna wartość pozyskanego dofinansowania to 9 milionów 150 tysięcy złotych.

 

Z kolei całkowita wartość realizowanych projektów to 14 milionów 375 tysięcy złotych. Stosowne umowy zostały podpisane pod koniec października.

- Dużą wagę przykładamy do pozyskiwania środków unijnych i mamy imponujące osiągnięcia w tym zakresie. Siedem umów na łączną kwotę ponad dziewięciu milionów złotych to potwierdzenie skuteczności naszych działań – mówi Wiesław Wabik, burmistrz Polkowic.

Gmina uzyskała wsparcie dla następujących projektów :

 •   „Droga przez świat zmysłów. Wspomaganie rozwoju polkowickich przedszkolaków”,
  nr
  RPDS.10.01.01-02-0015/16. Wartość dofinansowania: 63 327,00 zł.

(Działanie 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej);

 •   „Edukacja = lepsze jutro. Wyrównanie szans edukacyjnych polkowickich uczniów",
  nr
  RPDS.10.02.01-02-0049/17. Wartość dofinansowania: 206 273,75 zł.

(Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalne);

 • e-POLKOWICE", nr RPDS.02.01.01-02-0020/16. Wartość dofinansowania: 4 290 361,77 zł
  (
  Działanie 2.1 E-usługi publiczne)
 •  „Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne polkowickich szkół”,
  nr RPDS.07.01.01-02-0085/16. Wartość dofinansowania: 500 128,01 zł.

(Działanie 7.1 – Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną);

 •      „Budowa chodników i ścieżek rowerowych na terenie miasta Polkowice”, nr RPDS.03.04.01-02-0005/16. Wartość dofinansowania: 1 509 585,12 zł.

(Działanie 3.4 - Wdrażanie strategii niskoemisyjnych);

 •   „Przebudowa pomieszczeń biurowych przy ul. Górnej 2 w Polkowicach (termomodernizacja)”, nr RPDS.03.03.01-02-0074/16. Wartość dofinansowania:
  1 198 297,55 zł

(Działanie 3.3 - Gospodarka niskoemisyjna);

 •     „Termomodernizacja budynku biblioteki miejskiej w Polkowicach”, nr RPDS.03.03.01-02-0072/16. Wartość dofinansowania: 1 382 247,55 zł

(Działanie 3.3 - Gospodarka niskoemisyjna).