Przejdź do treści

Jutro sesja Rady Miejskiej

Jutro sesja Rady Miejskiej
fot. Paweł Paździor

Dodane: Poniedziałek, 16 kwietnia 2018

We wtorek (17.04) o godzinie 13 radni Rady Miejskiej Polkowic spotkają się na kolejnej sesji. Poniżej porządek obrad.

 

Porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

 

1.       Wybór sekretarza obrad.

2.       Przyjecie protokołu z ostatniego posiedzenia Rady Miejskiej
w Polkowicach.

3.       Podjecie uchwały w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2017.

4.       Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych i publicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

5.       Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Polkowice na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie gminy Polkowice na rok 2018 dla obiektów wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.

6.       Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Polkowice na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie gminy Polkowice na rok 2018 w ramach programu „Ograniczenia niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”.

7.       Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Polkowice.

8.       Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Polkowice.

9.       Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Polkowice na lata 2018-2022.

10.   Podjecie uchwały w sprawie darowizny prawa własności nieruchomości gminnych na rzecz województwa dolnośląskiego.

11.   Podjecie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania samochodu pożarniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi Lubińskiej

12.   Podjecie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez gminę Polkowice dla innych jednostek samorządu terytorialnego w roku 2018.

13.   Podjecie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Polkowice na rok 2018.

14.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polkowice.

15.   Podjecie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Polkowice.

16.   Sprawy różne:

1)      Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Polkowice w roku 2017.

2)      Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2017.

3)      Sprawozdanie z realizacji Programu Wspierania  Rodziny w roku 2017.

4)      Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy dla gminy Polkowice w roku 2017.

17.   Wnioski i interpelacje.

 

Porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

 

1.       Wybór sekretarza obrad.

2.       Przyjecie protokołu z ostatniego posiedzenia Rady Miejskiej
w Polkowicach.

3.       Podjecie uchwały w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2017.

4.       Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych i publicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

5.       Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Polkowice na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie gminy Polkowice na rok 2018 dla obiektów wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.

6.       Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Polkowice na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie gminy Polkowice na rok 2018 w ramach programu „Ograniczenia niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”.

7.       Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Polkowice.

8.       Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Polkowice.

9.       Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Polkowice na lata 2018-2022.

10.   Podjecie uchwały w sprawie darowizny prawa własności nieruchomości gminnych na rzecz województwa dolnośląskiego.

11.   Podjecie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania samochodu pożarniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi Lubińskiej

12.   Podjecie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez gminę Polkowice dla innych jednostek samorządu terytorialnego w roku 2018.

13.   Podjecie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Polkowice na rok 2018.

14.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polkowice.

15.   Podjecie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Polkowice.

16.   Sprawy różne:

1)      Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Polkowice w roku 2017.

2)      Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2017.

3)      Sprawozdanie z realizacji Programu Wspierania  Rodziny w roku 2017.

4)      Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy dla gminy Polkowice w roku 2017.

17.   Wnioski i interpelacje.