Przejdź do treści

Leki z dofinansowaniem

Leki z dofinansowaniem

Dodane: Poniedziałek, 06 sierpnia 2018

Rozpoczęła się realizacja Programu  Lekowego. W jego ramach mieszkańcy gminy Polkowice mogą skorzystać z dofinansowania do zakupu lekarstw. Pierwsze wypłaty mieszkańcy otrzymali pod koniec ubiegłego tygodnia.

 

Uchwała Rady Miejskiej pozwalająca na realizację programu weszła w życie 24 lipca. Radni jednogłośnie zdecydowali o podniesieniu kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku celowego z pomocy społecznej na zakup leków dla mieszkańców gminy Polkowice.

Program realizowany jest w Ośrodku Pomocy Społecznej w Polkowicach i jest dedykowany osobom (rodzinom), które mają trudności z wygospodarowaniem środków na zakup leków. W tej grupie niewątpliwie znajdują się osoby starsze i niepełnosprawne.

Z programu mogą skorzystać osoby, które mają dochody w wysokości 1902 złote miesięcznie w przypadku osób samotnych oraz 1542 złote w przypadku osoby żyjącej we wspólnym gospodarstwie domowym.

- Ten program to wyjście naprzeciw oczekiwaniom tych mieszkańców naszej gminy, którzy mają największe problemy za zakupem lekarstw – mówi Stanisława Bocian, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Polkowicach.

Pomoc w zakupie leków jest przyznawana do wysokości ceny na recepcie, jednak nie więcej jednorazowo niż 200 zł. W przypadku osoby samotnej oraz 300 zł gdy chory funkcjonuje w gospodarstwie wieloosobowym.

Aby skorzystać z programu należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej wniosek o pomoc. Druk jest prosty, ale jeśli ktokolwiek będzie miał problem z jego wypełnieniem pracownicy socjalni pomogą. Do wniosku należy dołączyć  kopie wycenionych przez aptekę recept oraz udokumentowane dochody za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku. Pracownik OPS oceni sytuację finansową mieszkańca, która będzie podstawą do wydania decyzji.

Zachęcamy do korzystania z programu, który będzie realizowany w latach 2018 - 2022.