Przejdź do treści

Dziś ostatnia sesja kadencji 2014-2018

Dziś ostatnia sesja kadencji 2014-2018
fot. Paweł Paździor

Dodane: Piątek, 09 listopada 2018

W samo południe radni Rady Miejskiej kadencji 2014-2018 spotkają się na ostatniej sesji. Poniżej porządek obrad.

 

1. Wybór sekretarza obrad.       

2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Rady Miejskiej w Polkowicach.             

3. Wręczenie podziękowań dla radnych.             

4. Wręczenie nagrody uczestniczce programu Bake Off Junior.

5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez gminę Polkowice dla innych jednostek samorządu terytorialnego w roku 2018.        

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Polkowice na rok 2018.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Polkowice.     

8. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla gminy Polkowice na

9. Wnioski i interpelacje.