Przejdź do treści

Dziś sesja Rady Miejskiej

Dziś sesja Rady Miejskiej
fot. Paweł Paździor

Dodane: Poniedziałek, 03 grudnia 2018

Dziś o godzinie 17 w sali konferencyjnej polkowickiego Ratusza kolejna sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór sekretarza obrad.
  3. Przyjęcie uchwały w sprawie dopłat do cen za usługi polegające na zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
  4. Interpelacje i wnioski.
  5. Zakończenie obrad.