Przejdź do treści

Uwaga ważne ogłoszenie

Uwaga ważne ogłoszenie
fot. Konrad Kaptur

Dodane: Czwartek, 10 stycznia 2019

W związku z wypłatą odszkodowań w 2018 roku przez Gminę Polkowice z tytułu przejęcia nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Polnej prosimy o PILNE zgłoszenie się osób, które otrzymały odszkodowania do Urzędu Gminy, ul. Rynek 1, pok. 5-9 celem złożenia oświadczenia.

 

Informujemy, że oświadczenie jest niezbędne do ustalenia obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Niezłożenie oświadczenia będzie traktowane jako równorzędne z występowaniem obowiązku podatkowego u osoby, która otrzymała odszkodowanie i w ślad za tym Urząd Gminy wystawi PIT – 11 podlegający uwzględnieniu w rozliczeniu rocznym z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2018.