Przejdź do treści

Wczorajsza sesja pełna ciekawych uchwał

Wczorajsza sesja pełna ciekawych uchwał
fot. Ryszard Flisiewicz

Dodane: Środa, 22 maja 2019

Jako jedni z pierwszych w regionie będziemy mieli Radę Seniorów Gminy Polkowice. Tak zadecydowali radni podczas ostatniej sesji. Głosowano także m. in. nad uchwałą inicjującą połączenie PCA i WOK.

 

Celem działania Rady Seniorów, inicjatywy zgłoszonej przez burmistrza Polkowic Łukasza Puźnieckiego, jest tworzenie warunków do wykorzystania potencjału środowisk senioralnych z terenu naszej gminy.

 

Obecnie na terenie gminy Polkowice mieszka ponad 6 tys. osób powyżej 60. roku życia. To właśnie po ukończeniu tego wieku będzie można kandydować na członka Rady Seniorów. Podczas środowej (21.05) sesji uchwalono, że Rada Seniorów będzie miała 15-osobowy skład, a jej kadencja będzie trwała 5 lat.

 

– Z uwagi na zwiększającą się liczbę osób starszych, także w gminie Polkowice, oraz coraz większą aktywnością tych osób na rożnych polach działania, zasadne staje się powołanie takiej rady – uważa burmistrz Łukasz Puźniecki.

 

– Umożliwi ona m. in. budowanie dialogu, partnerstwa, integracji i współpracy między środowiskiem osób starszych a władzami lokalnymi i innymi podmiotami zewnętrznymi działającymi na rzecz osób starszych, a tym samym wzmocni pozycję osób starszych w środowisku lokalnym – zapewnia.

 

Z myślą o seniorach przedłożono także pod obrady uchwałę o dodatkowym przystanku komunikacji miejskiej na Rodzinnych Ogrodach Działkowych „Miedzianka”.

 

– Jest to odpowiedź na liczne prośby mieszkańców, którzy m. in. przez zastój na budowie odcinka S3 przebiegającego obok „Miedzianki”, mieli utrudniony dostęp do swoich działek – informuje Jan Wojtowicz, pełnomocnik burmistrza Polkowic ds. górnictwa i komunikacji.

 

Ale przystanek na „Miedziance” to tylko jeden z trzech procedowanych na ostatniej sesji nowych przystanków. – Dwa kolejne powstaną przy ul. Owocowej oraz na osiedlu wielorodzinnym w Jędrzychowie – przypomina.

 

Dodajmy, że nowy przystanek powstanie także na trasie autobusu wożącego mieszkańców na otworzonej w kwietniu trasie do Grębocic.

 

– To głównie ukłon w kierunku tych mieszkańców, którzy postulowali o umożliwienie im dojazdu do kopalni ZG Rudna Główna, nie tylko górników, ale także sporej liczbie osób zatrudnionych w firmach obsługujących ten zakład KGHM – podkreśla J. Wojtowicz.

 

Zdaniem burmistrza Polkowic są to konieczne i od dawna oczekiwane rozwiązania, mające na celu walkę z wykluczeniem komunikacyjnym Polkowic, które nawarstwiało się od lat.

 

– Jeśli chcemy być prawdziwym sercem Zagłębia Miedziowego to musimy zadbać o sieć wygodnych, bezpiecznych i punktualnych połączeń do miejscowości w regionie. I to właśnie robimy – podkreśla.

 

Radni procedowali także nad projektem uchwały inicjującej połączenie dwóch gminnych ośrodków kultury – Polkowickiego Centrum Animacji oraz Wiejskiego Ośrodka Kultury. Przesłanką do takich działań jest, zdaniem wnioskodawcy, m. in. „potrzeba efektywniejszego wykonywania zadań własnych Gminy w zakresie kultury oraz uproszczenie struktur zarządzania”.

 

Podkreślono, że do struktur nowo utworzonej instytucji kultury wejdą załogi i mienie należące do obu podmiotów. „Połączenie instytucji umożliwi (...) prowadzenie jednej obsługi finansowej, administracyjnej i organizacyjnej”, czytamy w uzasadnieniu do uchwały.

 

Przypomnijmy, że projekt połączenia obu instytucji, który ma wg. wnioskodawców wejść w życie wraz z początkiem przyszłego roku, był już konsultowany z pracownikami PCA i WOK.

 

Burmistrz Łukasz Puźniecki spotkał się z nimi jeszcze w kwietniu, zapewniając, że celem nadrzędnym fuzji obu placówek jest m.in. lepsze wykorzystanie ich potencjału i bardziej racjonalne gospodarowanie funduszami. Zapewnił także, że na dzień dzisiejszy nie przewiduje zwolnień w obu placówkach.