Przejdź do treści

Ogłoszenia urzędowe

 2017-05-18

 

 Regulamin - Najładniejsza Działka Tradycyjna - POBIERZ PLIK PDF

 Regulamin - Najładniejsza Działka Rekreacyjna - POBIERZ PLIK PDF

 2017-05-18

 

 Regulamin konkursu - POBIERZ PLIK PDF

 2017-05-17

OBWIESZCZENIE STAROSTY POLKOWICKIEGO Z DNIA 16 MAJA 2017 R.

O ZAWIADOMIENIU STRONY POSTĘPOWANIA O PRZEPROWADZONYCH OGLĘDZINACH W TERENIE DOTYCZĄCYCH WNIOSKU
Z DNIA 31.03.2017 R. ZŁOŻONEGO PRZEZ  SM "CUPRUM" DOTYCZĄCEGO WYDANIA ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW ROSNĄCYH NA TERENIE DZIAŁKI O NR. GEODEZYJNYM 215/9 OBRĘB i MIASTO POLKOWICE, UL. SZTYGARSKA 1-14. I O MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ DOKUMENTACJĄ

  TREŚĆ OBWIESZCZENIA - POBIERZ PLIK PDF

 2017-04-28

W związku z realizacją projektu "Szkolenia -Staż -Zatrudnienie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu 1.2 -wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy zapraszamy do udziału osoby zamieszkałe na terenie Powiatów: Zgorzeleckiego, Polkowickiego, Głogowskiego i Lubińskiego

 Treść informacji - POBIERZ PLIK PDF

 FISZKA REKRUTACYJNA - POBIERZ PLIK PDF 2017-04-28

Rozpoczęło się głosowanie na członków Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego reprezentujących organizacje pozarządowe

    http://www.umwd.dolnyslask.pl/organizacje-pozarzadowe/organizacje-pozarzadowe/aktualnosci/artykul/rozpoczelo-sie-glosowanie-na-czlonkow-dolnoslaskiej-rady-dzialalnosci-pozytku-publicznego-1/

 2017-04-25

Urząd Gminy Polkowice – Wydział Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Zewnętrznych przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, że  31 maja  2017 roku upływa termin dokonania opłaty II raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

 2017-04-19

Konkurs „zDolne NGO” dla najlepszej organizacji pozarządowej z Dolnego Śląska

 Regulamin konkursu - POBIERZ PLIK DOCX

 Formularz zgłoszeniowy - POBIERZ PLIK DOCX

 2017-04-07

Od 18 kwietnia 2017 r.
rozpocznie się nabór do klas I w szkołach podstawowych 
na rok szkolny 2017/2018

 Informacje dla rodziców - POBIERZ PLIK PDF

  - POBIERZ PLIK

  - POBIERZ PLIK

 2017-04-07

Od 18 kwietnia 2017 r.
rozpocznie się nabór do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2017/2018

 Informacje dla rodziców - POBIERZ PLIK PDF

 Terminy rekrutacji do przedszkoli i punktów przedszkolnych - POBIERZ PLIK PDF

  - POBIERZ PLIK

 Zasady rekrutacji do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Polkowice na rok szkolny 2017/2018 - POBIERZ PLIK PDF

 Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego - wyciąg z ustawy - POBIERZ PLIK PDF

 Miejsce zamieszkania kandydata - POBIERZ PLIK PDF

 2017-01-31

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego powierzenia wykonania zadania na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

 Treść ogłoszenia - POBIERZ PLIK PDF

 2017-01-19

Agencja Rynku Rolnego przyjmuje wnioski o dopłatę do materiału siewnego

 Treść informacji - POBIERZ PLIK PDF

 2017-01-04

NOWE WZORY OFERT, RAMOWE WZORY UMÓW ORAZ NOWE WZORY SPRAWOZDAŃ Z WYKONANIA ZADAŃ

 Nowe ofrty - instrukcja - POBIERZ PLIK PDF

 Nowe wzory - prezentacja - POBIERZ PLIK PDF

 Artykuł: Koniec roku - ważne dla ngo aspekty formalne - POBIERZ PLIK DOCX