Przejdź do treści

Ogłoszenia urzędowe

 2017-12-07

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją uchwały nr XXIV/355/17 Rady Miejskiej w Polkowicach  z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Polkowice oraz pracami związanymi z przygotowaniem Programu Rewitalizacji zapraszamy do składania propozycji projektów, które zostaną umieszczone w programie. Dokument ten ma za zadanie określić m. in. priorytetowe działania zmierzające do poprawy jakości życia na terenach gminy wymagających szczególnego wsparcia, w tym zawierać propozycje projektów rewitalizacyjnych.

Propozycję projektów można będzie zgłaszać w terminie do  05-01-2018.

Co do zasady  projekty powinny być zlokalizowane na obszarze objętym rewitalizacją.  Poza obszarem rewitalizowanym mogą być realizowane projekty, wyłącznie jeżeli wynika to z ich specyfiki, np. inicjatywy społeczne skierowane na aktywizację zawodową mieszkańców obszaru rewitalizacji.

W takim wypadku należy przedstawić szczegółowe uzasadnienie.

Obszar objęty rewitalizacją to:

Dąbrowa,

Tarnówek, 

Polkowice: ul. Krokusowa, ul. Chocianowska (nr 29 – 33), ul. Głogowska, ul. Kominka, ul. Jana Skrzetuskiego, ul. Andrzeja Kmicica, ul. Spółdzielcza, ul. Michała Wołodyjowskiego, ul. Krótka, Ratowników, ul. 11 Lutego ul. 3-go Maja, ul. Henryka Dąbrowskiego, ul. Kasztanowa, ul. Brzozowa, ul. Henryka Sucharskiego, ul. Akacjowa, ul. Klonowa, ul. Wojska Polskiego, ul. Harcerska, ul. Andrzeja Małkowskiego, ul. Młodych, ul. Szarych Szeregów, ul. Kamila Baczyńskiego, ul. Janusza Korczaka, ul. Janusza Kusocińskiego, ul. Miłosna.

Aby zgłosić projekt należy wystąpić do koordynatora rewitalizacji w urzędzie gminy z prośbą o przyznanie kodu umożliwiającego  dostęp do systemu elektronicznego. Zgłoszenie należy wysyłać e-mailem na adres jromanik@ug.polkowice.pl  W zgłoszeniu należy podać:  nazwę podmiotu, adres,  imię i nazwisko osoby reprezentującej podmiot oraz  liczbę projektów jaką  podmiot ma zamiar wpisać do systemu. Dla  każdego projektu zostanie przyporządkowany osobny kod dostępu.

Po uzyskaniu kodu należy zalogować się pod adresem https://polkowice-projekty.webankieta.pl/ i przystąpić do wypełniania formularza ankiety projektu rewitalizacyjnego. Należy postępować zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi przy poszczególnych polach formularza. Dla ułatwienia można pobrać przykład wypełnionego formularza. Zachęcamy do zapoznania się z przykładowym projektem   Przykładowy projekt formularza - POBIERZ PLIK PDF.

W przypadku pytań i problemów związanych ze zgłaszaniem projektów pytania można kierować telefonicznie na numer (+48) 76 84-74-152  w godzinach od 9.00 do godz. 14.00 lub za pośrednictwem e-maila na adres jromanik@ug.polkowice.pl

Projekty, które zostaną zgłoszone w terminie będą analizowane w zakresie ich kwalifikowalności do realizacji w Programie Rewitalizacji. Projekty, które pozytywnie przejdą proces weryfikacji zostaną    umieszczone na liście projektów w programie.

UWAGA: umieszczenie projektu na liście nie oznacza przyznania dofinansowania na jego realizację, a oznacza umożliwienie ubiegania się o dotację w konkursach organizowanych przez podmioty dysponujące środkami. 

 2017-12-07

KONKURSU
„ŚWIĄTECZNA DEKORACJA POSESJI 2017/2018”
NA TERENIE MIASTA I GMINY POLKOWICE

 Treść ogłoszenia - POBIERZ PLIK PDF

 2017-12-07

Wszystkich mieszkańców wyznaczonych Obszarów Rewitalizacji zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie.

Badanie ankietowe jest anonimowe, prowadzone w celu poznania Państwa opinii na temat problemów występujących na obszarze wyznaczonym Uchwałą nr XXIV/355/17 Rady Miejskiej w Polkowicach  z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Polkowice.

Państwa ocena umożliwi jak najlepszy dobór działań w zakresie kompleksowej  i zintegrowanej rewitalizacji.

Ankieta w wersji elektronicznej dostępna jest pod adresem: https://polkowice-mieszkancy.webankieta.pl/

Ankietę można również pobrać i wydrukować ( Ankieta - POBIERZ PLIK DOCX). Wypełnioną ankietę w formie papierowej należy złożyć w Kancelarii Urzędu Gminy Polkowice, ul. Rynek 1, 59-100 Polkowice, pok. nr 10.

 

 2017-12-07

Uprzejmie informujemy,
że dzień 22 grudnia 2017 r. (piątek)
w Starostwie Powiatowym w Polkowicach
jest dniem wolnym od pracy
(dzień wolny w zamian za 11 listopada 2017 r.,

 święto przypadające w sobotę) 

 

 2017-12-06

  e-Składka - POBIERZ PLIK PDF

 2017-12-01

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ogłoszonego w dniu 08.11.2017 r. 
na realizację zadania publicznego z zakresu:

Pomocy społecznej

 Treść informacji - POBIERZ PLIK PDF

 2017-11-22

Ogłoszenie nr 6 z dnia 22 listopada 2017 r.

z zakresu ochrony zdrowia, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, pomocy społecznej, kultury fizycznej, edukacyjnej opieki wychowawczej

 Treść ogłoszenia - POBIERZ PLIK PDF

 2017-10-30

Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Polkowicach w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Polkowice

 Treść raportu - POBIERZ PLIK PDF

 

 2017-04-28

W związku z realizacją projektu "Szkolenia -Staż -Zatrudnienie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu 1.2 -wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy zapraszamy do udziału osoby zamieszkałe na terenie Powiatów: Zgorzeleckiego, Polkowickiego, Głogowskiego i Lubińskiego

 Treść informacji - POBIERZ PLIK PDF

 FISZKA REKRUTACYJNA - POBIERZ PLIK PDF 2017-01-31

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego powierzenia wykonania zadania na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

 Treść ogłoszenia - POBIERZ PLIK PDF