Przejdź do treści

Ogłoszenia urzędowe

 2018-09-18

Chcesz zmieniać swoją okolicę? Chcesz działać?Dołącz do akcji Masz Głos
i weź udział w bezpłatnych szkoleniach!

Treść informacji

 2018-09-11

Obwieszczenie burmistrza Polkowic z dnia 11 września 2018 r. w sprawie przyjętego na postawie uchwały Nr XXXII/460/18 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 30 sierpnia 2018 r. Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Polkowice na lata 2018-2028

 2018-09-07

Uchwała Nr XXXIII/461/18 z dnia 31-08-2018 w sprawie Specjalnej Strefy Rewitalizacji w gminie Polkowice


Uchwała Nr XXXII/460/18 z dnia 30-08-2018 w sprawie Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Polkowice na lata 2018-2028

 2018-09-04

 Harmonogram konkursów na wrzesień 2018 r. - POBIERZ PLIK PDF

 Nowa ustawa o imprezach turystycznych – ważne zmiany dla NGO! - POBIERZ PLIK DOC

 2018-08-07

Wspierając Dolnośląskie organizacje pozarządowe Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego podejmuje działania wychodzące naprzeciw oczekiwaniom III sektora. Dlatego też, wspólnie z Narodowym Instytutem Wolności oraz Urzędem Ochrony Danych Osobowych zapraszamy organizacje pozarządowe na szkolenie dotyczące RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Ekspertami prowadzącymi szkolenie będą przedstawiciele UODO.

Szkolenie odbędzie się 5 września br. w Starostwie Powiatowym w Legnicy przy Placu Słowiańskim 1, w godz. 14-16.  Jest to jedyne szkolenie organizowane wspólnie przez UMWD oraz NIW i UODO dla organizacji pozarządowych na Dolnym Śląsku.

Informacja dotyczącą wrześniowych szkoleń:

https://niw.gov.pl/kolejna-tura-szkolen-gotowi-na-rodo-zaczynamy-w-legnicy-5-wrzesnia/

Formularz rejestracyjny na szkolenie w Legnicy znajduje się na stronie:
https://rodo.niw.gov.pl/legnica-sroda-5-wrzesnia/#more-1468

Informacja o szkoleniu także na profilach na Facebooku i Twitterze:

https://www.facebook.com/pg/narodowyinstytutwolnosci/posts/?ref=page_internal

https://twitter.com/niwcrso

 

Wspierając Dolnośląskie organizacje pozarządowe Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego podejmuje działania wychodzące naprzeciw oczekiwaniom III sektora. Dlatego też, wspólnie z Narodowym Instytutem Wolności oraz Urzędem Ochrony Danych Osobowych zapraszamy organizacje pozarządowe na szkolenie dotyczące RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. 

 2018-08-03

 Raport z konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Polkowice na lata 2018-2028. - POBIERZ PLIK PDF

 2018-03-05

DECYZJE PODATKOWE NA ROK 2018

INFORMUJEMY, ŻE W ZWIĄZKU Z WDRAŻANIEM NOWEGO PROGRAMU PODATKOWEGO

DECYZJE PODATKOWE NA ROK 2018

ZOSTANĄ WYDANE W TERMINIE PÓŹNIEJSZYM.

SYTUACJA POWYŻSZA NIE SPOWODUJE ŻADNYCH UJEMNYCH KONSEKWENCJI DLA PODATNIKÓW.

TERMIN ZAPŁATY PODATKU PRZYPADAJĄCY NA 15 MARCA ULEGNIE WYDŁUŻENIU I WYNIESIE 14 DNI OD DATY OTRZYMANIA DECYZJI.

 

ZA POWYŻSZE UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY

JEDNOCZEŚNIE INFORMUJEMY, ŻE KAŻDY Z PODATNIKÓW
OD ROKU 2018 BĘDZIE MIAŁ NADANY INDYWIDUALNY NUMER RACHUNKU BANKOWEGO, NA KTÓRY NALEŻY DOKONYWAĆ WPŁAT PODATKÓW.

INDYWIDUALNY NUMER BANKOWY BĘDZIE PODANY
NA DECYZJACH PODATKOWYCH.

 

 2018-02-20

Informacja o obowiązkach i sankcjach wynikających z przepisów ustawy
z dnia 16 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością
na tle seksualnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 862 ze zm.)

 Treść informacji - POBIERZ PLIK PDF