Przejdź do treści

Ogłoszenia urzędowe

 2017-10-20


„Budowa sieci bezprzewodowej w Szkole Podstawowej nr 4 w Polkowicach 
(do 31.08.2017 r. Gimnazjum nr 2 w Polkowicach)"

 

 Wynik postępowania - POBIERZ PLIK PDF

 

 2017-10-18

  Obwieszczenie Starosty Polkowickiego - POBIERZ PLIK PDF

 2017-10-13

Zaproszenie dla organizacji pozarządowych na szkolenie

 Treść zaproszenia - POBIERZ PLIK PDF

 2017-09-14

Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Polkowicach w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Polkowice obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji

 Projekt uchwały - POBIERZ PLIK PDF

 Załącznik nr 1 - POBIERZ PLIK PDF

 Załącznik nr 2 - POBIERZ PLIK PDF

 Formularz konsultacji - POBIERZ PLIK DOCX

 

Link do ankiety:

https://www.webankieta.pl/ankieta/295429/polkowice-konsultacje-obszarow.html

 2017-09-07

Harmonogram seminariów ZUS

 Harmonogram - POBIERZ PLIK PDF

 2017-04-28

W związku z realizacją projektu "Szkolenia -Staż -Zatrudnienie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu 1.2 -wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy zapraszamy do udziału osoby zamieszkałe na terenie Powiatów: Zgorzeleckiego, Polkowickiego, Głogowskiego i Lubińskiego

 Treść informacji - POBIERZ PLIK PDF

 FISZKA REKRUTACYJNA - POBIERZ PLIK PDF 2017-01-31

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego powierzenia wykonania zadania na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

 Treść ogłoszenia - POBIERZ PLIK PDF