Przejdź do treści

Dzienniki Ustaw

Dziennik Ustaw - http://dziennikustaw.gov.pl

Monitor Polski - http://monitorpolski.gov.pl

Dzienik Urzędowego Województwa Dolnośląskiego -  http://edzienniki.duw.pl

„Dziennik Ustaw, Monitor Polski oraz Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego udostępniane są nieodpłatnie do wglądu i do pobrania w formie dokumentu elektronicznego w kancelarii Urzędu Gminy Polkowice, ratusz – pokój nr 10, w godzinach pracy Urzędu.

Wydawanie wydruków aktów normatywnych i innych aktów prawnych jest odpłatne.

Cena wydruku wynosi:

  • 10 groszy za wydruk jednostronny arkusza A4
  • 17 groszy za wydruk dwustronny arkusza A4