Przejdź do treści

Gmina Heumen

Gmina Heumen - położona w Holandii w okręgu Nijmegen

Stolicą gminy jest miasto Malden.
Liczy 16.827 mieszkańców ( stan na rok 2006).
W skład Gminy Heumen wchodzą miejscowości: Malden, Overasselt, Nederasselt, Heumen.
Gmina ma charakter rolniczy.
Oficjalne kontakty pomiędzy gminą Heumen a gminą Polkowice nawiązane zostały w latach osiemdziesiątych dzięki współpracy Klubu Sportowego "Górnik" Polkowice w z KS Malden
W dniu 15.09.1989 podpisano w Polkowicach Porozumienie o Współpracy pomiędzy obydwoma gminami.
Przewiduje ono między innymi współpracę w dziedzinach:
- spotkania władz,
- spotkania młodzieży,
- współpracę w dziedzinie kultury i edukacji

W dziedzinie sportowej odbywały się mecze piłki nożnej polkowickich trampkarzy z rówieśnikami z KS Heumen. Swój dorobek artystyczny zaprezentował w Holandii zespół taneczny "Kleks"

Burmistrz Gminy Heumen - Jan van Zomeren