Przejdź do treści

Polkowicka Podstrefa Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Polkowice to nowoczesna gmina, która kładzie duży nacisk na ciągły rozwój i polepszanie komfortu życia mieszkańców oraz osób przyjezdnych. Dzięki licznym inicjatywom Polkowice stały się ważnym ośrodkiem gospodarczym na mapie regionu.

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 1997 r. została powołana Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, w skład której weszła między innymi polkowicka podstrefa.

Polkowicka podstrefa do 31 lipca 2010 r. zajmowała powierzchnię 85,20 ha i była prawie w pełni zagospodarowana. W związku z dużym zainteresowaniem inwestorów, którzy często poszukują obszarów objętych strefą, władze gminy podjęły działania mające na celu powiększenie jej. Podstrefa została powiększona o nowe tereny inwestycyjne: w 2010 r. o pow. 34,20 ha i w 2014 r. o pow. 37,24 ha. Obecnie zajmuje obszar 156,64 ha.

Atrakcyjna lokalizacja na styku międzynarodowych szlaków komunikacyjnych oraz profesjonalna obsługa inwestorów sprawiły, że obecnie w polkowickiej podstrefie prosperują tak znane firmy jak:

 • Royal Europa Sp. z o. o – firma kanadyjsko-amerykańska produkująca elementy prefabrykowane w systemie RBS, ekranów akustycznych, profili elewacyjnych; jest pierwszą firmą, która w 1998 r. zainwestowała
  w polkowickiej podstrefie, natomiast produkcję rozpoczęła w 2000 r.;
 • Volkswagen Motor Polska Sp. z o. o. – niemiecki potentat w sektorze motoryzacyjnym, produkcję silników Diesla z wtryskiem rozpoczął w Polkowicach
   w 1999 r.;
 • Sitech Sp. z o. o. – niemiecka firma zajmująca się produkcją siedzeń i akcesoriów samochodowych, głównie dla koncernu Volkswagen, uruchomiła produkcję w 1999 r.;
 • CCC S.A. – polska firma zajmująca się produkcją i dystrybucją obuwia, działalność
   w strefie rozpoczęła (pod nazwą CCC Sp. z o. o.) w 2001 r.;
 • CCC Factory Sp. z o. o. - polska firma zajmująca się produkcją i dystrybucją obuwia, działalność w strefie rozpoczęła (pod nazwą CCC Aspent R. Procyszyn S. k.)
   w 2001 r.;
 • Sanden Manufacturing Poland Sp. z o. o. – japońska firma produkująca części do klimatyzacji samochodowych – rozpoczęła produkcję w 2006 r.

 

POLKOWICKA  PODSTREFA I

W skład podstrefy wchodzą tereny zagospodarowane o powierzchni 86,99 ha oraz do zagospodarowania
o powierzchni. 36,25 ha.

1. Royal Europa Sp. z o.o.
2. Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o.
3. Sitech Sp. z o.o.
4. CCC Factory Sp. z o.o. / CCC S. A.
5. Sanden Manufacturing Poland Sp. z o.o
6. Mine Master Sp z o.o.

Tereny do zagospodarowania  znajdują się w południowo – zachodniej części Polkowic w bezpośrednim sąsiedztwie firm funkcjonujących w podstrefie. Są to nieużytki rolne (istnieje zgoda na wyłączenie z produkcji rolnej i leśnej), teren płaski i wolny od zabudowy kubaturowej. W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego jego przeznaczenie to  zabudowa produkcyjna z dopuszczeniem obiektów usługowych, składów i magazynów. Teren jest wyposażony w podstawową infrastrukturę techniczną, obejmującą sieci takie jak: energetyczna, gazowa, telekomunikacyjna, wodociągowa oraz kanalizacyjna, dostępne w pasie Fabrycznej, która obsługuje obszar podstrefy. Polkowicka podstrefa zlokalizowana jest  w odległości ok. 2 km od centrum miasta oraz drogi krajowej nr 3 (międzynarodowej E65).

 

POLKOWICKA  PODSTREFA II

W skład podstrefy wchodzi teren do zagospodarowania o łącznej powierzchni 33,40 ha.

Teren do zagospodarowania znajduje się w południowo – wschodniej części Polkowic w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej nr 3 – międzynarodowej E 65. Obszar płaski, łagodnie opadający w kierunku południowym, wolny od zabudowy kubaturowej. W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego przeznaczony jest w stanie istniejącym na inwestycje przemysłowe, bazy, parkingi, obiekty gospodarki komunalnej
i usługi ponadmiejskie.

Dla inwestorów władze Gminy oferują:

 • pomoc w załatwianiu wszelkich spraw formalno - prawnych, należących do kompetencji Gminy,
  a związanych z uruchomieniem na jej terenie działalności gospodarczej
 • wsparcie w doborze pracowników oraz dofinansowanie, wynikające z tworzenia nowych miejsc pracy,
  tj. refundację stypendiów stażowych
 • doradztwo na każdym etapie uruchamiania przedsięwzięcia gospodarczego
 • aktualne plany zagospodarowania przestrzennego dla całej gminy
 • aktualne oferty inwestycyjne na stronach: www.polkowice.eu (link: biznes i rynek pracy) 

Pomoc publiczna dla przedsiębiorców działających w LSSE

Podstawową formą pomocy publicznej oferowanej przedsiębiorcom w LSSE jest zwolnienie z podatku dochodowego od dochodów uzyskanych z prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy. Warunkiem jej otrzymania jest uzyskanie zezwolenia wydawanego przez Zarządzającego Strefą.

Wysokość pomocy publicznej uzależniona jest od poniesionych przez inwestora wydatków inwestycyjnych związanych z nową inwestycją oraz wielkości przedsiębiorcy.

Maksymalna dopuszczalna intensywność pomocy publicznej dla dużych przedsiębiorstw wynosi 25% wydatków inwestycyjnych, średniej wielkości przedsiębiorcom podwyższa się ją do 35% , natomiast małej wielkości przedsiębiorcom przysługuje aż 45% .

Wydatki inwestycyjne – obejmują nakłady inwestycyjne kwalifikujące się do objęcia pomocą publiczną lub dwuletnie koszty pracy nowo zatrudnionych pracowników związane z nową inwestycją prowadzoną na terenie strefy.

Ponadto przedsiębiorcy rozpoczynający działalność w strefie ekonomicznej mogą dodatkowo liczyć na inne formy pomocy publicznej takie jak, np. dotacje unijne, zwolnienia z lokalnych podatków od nieruchomości, granty
i pożyczki udzielane przedsiębiorcom przez lokalne urzędy pracy na tworzenie nowych miejsc pracy oraz szkolenia osób bezrobotnych.

Więcej informacji: www.lsse.eu