Przejdź do treści

Konrad I Głogowski

Konrad I Głogowski - ur. między 1228 a 1231 - zm. 6 sierpnia 1273 r. Syn księcia śląskiego Henryka II Pobożnego i Anny z czeskiego rodu Przemyślidów. momencie śmierci ojca w 1241 roku małoletni, został wysłany na studia do Paryża, gdzie miał zostać wykształcony na duchownego.

Jednak na wiadomość o podziale ojcowskiego księstwa między braci Bolesława II Rogatkę i Henryka III Białego powrócił do kraju, by upomnieć się o swój dział. Wkrótce doszło do porozumienia na mocy którego znalazł się pod opieką starszego brata księcia legnickiego Bolesława Rogatki, z którym formalnie objął rządy. Ten, chcąc pozbyć się brata, wystarał się dla niego o stanowiska kościelne : najpierw prepozyta kolegiaty w Głogowie, a następnie uczynił go biskupem w bawarskiej Pasawie. Konrad nie zamierzał jednak kontynuować kariery duchownej i wkrótce popadł w zatarg z Rogatką. Początkowo musiał uchodzić ze Śląska (czerwiec 1249), wkrótce jednak dzięki pomocy księcia wielkopolskiego Przemysła I udało mu się opanować Bytom nad Odrą. Współpracę wielkopolskim Piastem umocnił małżeństwem z siostrą Przemysła, a córką Władysława Odonica Salomeą. Innym sojusznikiem w walce z Rogatką stał się rychło inny brat Henryk III Biały. Dzięki pomocy nowych sojuszników, oraz wobec buntu rycerstwa głogowskiego przeciw Bolesławowi II kampania zakończyła się w 1251 roku pełnym sukcesem. Książę legnicki został zmuszony do zaakceptowania tego stanu rzeczy, jednak to końca życia Konrada stosunki między braćmi pozostały napięte i często dochodziło do zatargów, których zwycięski z reguły wychodził książę głogowski (min.1257 roku Konradowi II udało się porwać Rogatkę z pilnie strzeżonego zamku w Legnicy, zaś w 1271 zdobyć na bracie Bolesławiec nad Kwisą). W 1260 roku nawiązał bliższe kontakty z Czechami i związał się polityką króla Przemysła Ottokara II. W polityce wewnętrznej opierał się głównie na ludziach dzięki którym zdobył władzę. Starał się również popierać kolonizację osadniczą, głównie niemiecką. Jego też zasługą jest lokacja na prawie magdeburskim Głogowa w 1253 roku. Dzieci dochował się sześcioro : trzech synów (Henryk III Głogowczyk, Przemko Ścinawski Konrad II Garbaty), oraz trzy córki (Anna Głogowska, Eufemia Głogowska i Jadwiga Głogowska). Nie był to władca wybitny, raczej typowy książę dzielnicowy.