Przejdź do treści

Kościół św. Michała Archanioła w Polkowicach

Kościół św. Michała Archanioła w Polkowicach - po raz pierwszy wymieniony w dokumencie biskupstwa wrocławskiego w roku 1365.Kilkakrotnie spalony. Do największych zniszczeń doszło podczas pożarów z roku 1554 i 1572. Po każdorazowych przebudowach po zniszczeniach kościół zyskał ostateczny kształt w roku 1679. Do dziś jednak można w barokowej architekturze kościoła dostrzec elementy gotyku. Najbardziej widocznym tego przykładem jest pochodząca z pierwszej połowy XVI w. kaplica pod wezwaniem św. Anny. Wieżę kościelną zbudowano w latach 1686-1690. Wewnątrz kościoła na uwagę zasługuje barokowa ambona, ołtarz przedstawiający św. Michała zwyciężającego diabła, wotywny obraz przedstawiający epidemię dżumy z roku 1680, ołtarz boczny z obrazem św. Sebastiana patrona miasta, oraz renesansowa chrzcielnica.